Farris naturskole 2018/2019

Barnehage: Tirsdagene er holdes av til dere, samt hele uke 23

Barneskole: Velg undervisningstilbud î riktig periode. (Undervisningstilbudene finner dere på vår hjemmeside) (Ikke tirsdager)

Ungdomsskole: Uke 34, 35, 36, 37 og 38 (Ikke tirsdager)

Ved spørsmål, ta kontakt med Sondre (Tlf: 98 23 17 95)